Електронен магазин: Online store: 02 9350 278

Изберете страница

Политика за възнагражденията

Действащата Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Арома“ АД е приета от общото събрание на акционерите на 24.09.2020 г. и влиза в сила незабавно след приемането й. Общото събрание е взело решение за одобряването й с мнозинство от 100 % от представените на събранието 76,09 % от акциите на дружеството. Пълният текст на Политиката за възнагражденията може да намерите тук.