Електронен магазин: Online store: +359 882 552 840

Изберете страница

Съобщения

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2021 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2021 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2016 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2016 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Извънредно общо събрание на акционерите на 03.12.2015 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 03.12.2015 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, административна сграда, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са...

Редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2015 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2015 г. в 11,00 ч. в гр. София, район...

Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г. в 11,00 ч. в гр. София, район...

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано за 28.06.2013 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г. в 11,00 ч. в гр. София, район...