Електронен магазин: Online store: 02 9350 278

Изберете страница

Съобщения

Редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2024 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с Уникален идентификационен код на събитието:...

Редовно общо събрание на акционерите на 13.07.2023 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с Уникален идентификационен код на събитието:...

Съобщение относно общото събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2023 г.

Във връзка с Указания № 20230530151555/01.06.2023г. от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по заявлението на дружеството за обявяване на покана за общо събрание на акционерите, свиканото за 30.06.2023 г. редовно годишно общо събрание на акционерите с Уникален...

Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2023 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с Уникален идентификационен код на събитието:...

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2022 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с Уникален идентификационен код на събитието:...

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2021 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2021 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...