Електронен магазин: Online store: 02 9350 278

Изберете страница

Лаборатории

Арома разполага с няколко лаборатории за контрол на качеството с възможности за извършване на голямо разнообразие от тестове на суровини и готова продукция.

Провеждат се на място:

  • Микробиологични изследвания
  • Тестове за стабилност
  • Вземане на проби / Тестване на суровини и опаковки спрямо зададени спецификации
  • Химикофизични анализи

Извършва се контрол върху спазване на действащата нормативна уредба.

Оборудването с модерни и съвременни технологии  позволява предварителен и последващ контрол на качеството: от вложените суровини, материали до готовата продукция.