For investors

Димитър Луканов, Изпълнителен директор

Уважаеми Господа акционери и потенциални инвеститори,

Целта на тази секция на корпоративния сайт на АРОМА е да ви осигури и гарантира пълната откритост и достъпност на информацията, от която се нуждаете. Ръководството на нашата компания не само стриктно ще изпълнява изискванията на ЗППЦК, но в допълнение ще направи АРОМА достатъчно прозрачна, за да може всеки, които желае да инвестира в нашите акции да получи възможност за обективна оценка.

Намеренията ни са да развиваме АРОМА като публична компания и желаем нашите акционери да споделят успеха с нас с ясното съзнание, че инвестират в здрава компания и здрав бизнес. За гласуваното доверие, дори и най-дребния инвеститор ще получи нужното внимание и уважение.

Вероятно ни очакват трудности в тези намерения. Възможно да се появи недоволство от идеята за “отваряне” на капитала на АРОМА за други инвеститори. Вече имаме и първия опит за посегателство върху публичността на АРОМА. Нашето най-силно противодействие в такива случай е откритата информация и вие ще я получавате.

There are no products