Изберете страница

Финансова информация

Финансови отчети 2020 г.

Годишен отчет 2020 г.Тримесечни отчети 2020 г.Отчет първо тримесечиеОтчет второ тримесечиеОтчет трето тримесечиеОтчет четвърто тримесечие

Финансови отчети 2019 г.

Годишен отчет 2019 г.Тримесечни отчети 2019 г.Отчет първо тримесечиеОтчет второ тримесечиеОтчет трето тримесечиеОтчет четвърто тримесечие

Финансови отчети 2018 г.

Годишен отчет 2018 г.Тримесечни отчети 2018 г.Отчет първо тримесечиеОтчет второ тримесечиеОтчет трето тримесечиеОтчет четвърто тримесечие

Финансови отчети 2017 г.

Годишен отчет 2017 г.Тримесечни отчети 2017 г.Отчет първо тримесечиеКонсолидиран отчет първо тримесечиеОтчет второ тримесечиеКонсолидиран отчет второ тримесечиеОтчет трето тримесечиеКонсолидиран отчет трето тримесечиеОтчет четвърто...

Финансови отчети 2016 г.

Годишен консолидиран отчет 2016 г.Годишен отчет 2016 г.Тримесечни отчети 2016 г.Отчет първо тримесечиеКонсолидиран отчет първо тримесечиеОтчет второ тримесечиеКонсолидиран отчет второ тримесечиеОтчет трето тримесечиеКонсолидиран отчет трето тримесечиеОтчет четвърто...

Финансови отчети 2015 г.

Годишен консолидиран отчет 2015 г.Годишен отчет 2015 г.Тримесечни отчети 2015 г.Отчет първо тримесечиеКонсолидиран отчет първо тримесечиеОтчет второ тримесечиеКонсолидиран отчет второ тримесечиеОтчет трето тримесечиеКонсолидиран отчет трето тримесечиеОтчет четвърто...

Финансови отчети 2014 г.

Годишен отчет 2014 г.Годишен консолидиран отчет 2014 г.Тримесечни отчетиОтчет първо тримесечие

Количката е празна