Електронен магазин: Online store: (+359 2) 9350 335

Изберете страница

Съобщения

Извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, административна сграда, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са...

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 29.06.2012 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. в 11,00 ч. в гр. София, район...

Арома АД свиква извънредно общо събрание за 07.11.2011 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 07.11.2011 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 10, в стола на дружеството. Основните въпроси от дневния ред са свързани с преобразуване на Арома АД чрез...

Арома АД внесе коригирано търгово предложение за изкупуване на акциите на Астера козметикс АД

На 19.05.2010 г. "Арома" АД подаде в Комисията за финансов надзор коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на „Астера козметикс” АД, както и уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК до...

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 30.06.2009 г.

Надзорния съвет на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул....