Изберете страница

Съобщения

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 29.06.2012 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. в 11,00 ч. в гр. София, район...

Арома АД свиква извънредно общо събрание за 07.11.2011 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 07.11.2011 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 10, в стола на дружеството. Основните въпроси от дневния ред са свързани с преобразуване на Арома АД чрез...

Арома АД внесе коригирано търгово предложение за изкупуване на акциите на Астера козметикс АД

На 19.05.2010 г. "Арома" АД подаде в Комисията за финансов надзор коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на „Астера козметикс” АД, както и уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК до...

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 30.06.2009 г.

Надзорния съвет на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул....

Количката е празна