Изберете страница

Съобщения

Редовно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2016 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2016 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда,...

Извънредно общо събрание на акционерите на 03.12.2015 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 03.12.2015 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, административна сграда, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са...

Редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2015 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2015 г. в 11,00 ч. в гр. София, район...

Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г. в 11,00 ч. в гр. София, район...

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано за 28.06.2013 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г. в 11,00 ч. в гр. София, район...

Извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, административна сграда, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са...

Количката е празна